Haku

Selaa luetteloa

Tampere University Press (262) Helsingin yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta (145) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (104) Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (67) Helsingin yliopisto. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (63) Helsingin yliopisto. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (54) Tampereen teknillinen yliopisto (37) Suomen Muinaismuistoyhdistys (35) Palmgren, Eva (29) Teknillinen korkeakoulu. Fysiikan laboratorio (26) Helsingin yliopisto (24) Helsingin yliopisto. Eläinlääketieteellinen tiedekunta (22) Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta (22) Helsingin yliopisto. Farmasian tiedekunta (21) Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta (21) Luther-Agricola-seura (21) Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (20) Svenska handelshögskolan (18) Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta (17) Suomalais-Ugrilainen Seura (16) Työterveyslaitos (16) Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta (15) Teknillinen korkeakoulu. Teknillisen fysiikan osasto (15) Aerosolitutkimusseura (14) Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos (14) Luonnonvarakeskus (14) Teknillinen korkeakoulu. Materiaalifysiikan laboratorio (14) Teknillinen korkeakoulu. Kylmälaboratorio (13) Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse (13) Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos (12) Suomen musiikkitieteellinen seura (12) Helsingin yliopisto. Historiallis-kielitieteellinen osasto (11) Hjelt, Otto Edvard August (11) Taideteollinen korkeakoulu (11) Teknillinen korkeakoulu. Teknillisen fysiikan laitos (11) Åbo Akademi (11) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Tuotantotalouden laitos (10) Suomen metsätieteellinen seura (10) Turun yliopisto (9) Fysiikan tutkimuslaitos (8) Railo, Jaakko (8) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (8) Suomen historiallinen seura (8) Teknillinen korkeakoulu. Prosessimetallurgian laitos (8) Teknillinen korkeakoulu. Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto (8) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Teknillisen fysiikan laitos (7) Jyväskylän yliopisto (7) Kokkonen, Jüri (7) Perttunen, Jean Margaret (7) Psykiatrian tutkimussäätiö (7) Suomen muinaismuistoyhdistys (7) Suomen tiedeseura (7) Teknillinen korkeakoulu. Laskennallisen tekniikan laboratorio (7) Teknillinen korkeakoulu. Paperitekniikan laboratorio (7) Teknillinen korkeakoulu. Työpsykologian ja johtamisen laboratorio (7) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (7) Väestöntutkimuslaitos (7) Willebrand, Knut Felix von (7) Aalto-yliopisto. Kauppakorkeakoulu. Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos (6) Aalto-yliopisto. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Muotoilun laitos (6) Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu. Sähkötekniikan laitos (6) Geologian tutkimuskeskus (6) Helsingin yliopisto. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos (6) Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos (6) Ilmatieteen laitos (6) Kehitysvammaliitto (6) Nuorisotutkimusverkosto (6) Oulun yliopisto (6) Poliisiammattikorkeakoulu (6) Suomalainen tiedeakatemia (6) Suomen semiotiikan seura (6) Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta (6) Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos (6) Teknillinen korkeakoulu. Energiateknologiat (6) Teknillinen korkeakoulu. Kemian osasto (6) Teknillinen korkeakoulu. Tietojenkäsittelyopin laboratorio (6) Helsingin kauppakorkeakoulu (5) Helsingin yliopisto. Musiikkitiede (5) Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos (5) IPR University Center (5) Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta (5) Karlstads universitet. Avdelningen för kemi och biomedicinsk vetenskap (5) Københavns universitet (5) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (5) Metsäntutkimuslaitos (5) Rein, Gabriel (5) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) (5) Stockholms universitet. Nationalekonomiska institutionen (5) Suomalainen lakimiesyhdistys (5) Suomalaisen kirjallisuuden seura (SKS) (5) Suomen kuntaliitto (5) Tampereen yliopisto (5) Teknillinen korkeakoulu. Lääketieteellisen tekniikan laboratorio (5) Teknillinen korkeakoulu. Systeemianalyysin laboratorio (5) Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta (5) Unigrafia (yhtiö) (5) Valtion teknillinen tutkimuskeskus (5) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Johtamisen laitos (4) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Tietotekniikan laitos (4) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (4)