Haku

Selaa luetteloa

Tampere University Press (346) Helsingin yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta (160) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (151) Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (70) Helsingin yliopisto. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (66) Helsingin yliopisto. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (57) Tampereen teknillinen yliopisto (48) Suomen Muinaismuistoyhdistys (43) Åbo Akademi (40) Teknillinen korkeakoulu. Fysiikan laboratorio (33) Palmgren, Eva (31) Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta (28) Luther-Agricola-seura (28) Helsingin yliopisto (27) Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta (25) Helsingin yliopisto. Eläinlääketieteellinen tiedekunta (24) Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta (22) Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (22) Helsingin yliopisto. Farmasian tiedekunta (21) Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta (20) Åbo Akademi. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (20) Suomalais-Ugrilainen Seura (19) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (19) Svenska handelshögskolan (18) Teknillinen korkeakoulu. Teknillisen fysiikan laitos (18) Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos (17) Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse (17) Teknillinen korkeakoulu. Teknillisen fysiikan osasto (16) Työterveyslaitos (16) Aerosolitutkimusseura (15) Teknillinen korkeakoulu. Kylmälaboratorio (15) Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos (14) Luonnonvarakeskus (14) Suomen musiikkitieteellinen seura (14) Teknillinen korkeakoulu. Materiaalifysiikan laboratorio (14) Willebrand, Knut Felix von (14) Taideteollinen korkeakoulu (13) Hjelt, Otto Edvard August (12) Suomen metsätieteellinen seura (12) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Tuotantotalouden laitos (11) Helsingin yliopisto. Historiallis-kielitieteellinen osasto (11) Suomen muinaismuistoyhdistys (11) Valtion teknillinen tutkimuskeskus (11) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Median laitos (10) Suomen tiedeseura (10) Teknillinen korkeakoulu. Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto (10) Turun yliopisto (10) Åbo Akademi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (10) Geologian tutkimuskeskus (9) Suomen historiallinen seura (9) Fysiikan tutkimuslaitos (8) Helsingin yliopisto. Musiikkitiede (8) Nuorisotutkimusverkosto (8) Railo, Jaakko (8) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (8) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (8) Teknillinen korkeakoulu. Prosessimetallurgian laitos (8) Väestöntutkimuslaitos (8) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Teknillisen fysiikan laitos (7) Estlander, Jakob August (7) Jyväskylän yliopisto (7) Kokkonen, Jüri (7) Perttunen, Jean Margaret (7) Poliisiammattikorkeakoulu (7) Psykiatrian tutkimussäätiö (7) Suomalainen tiedeakatemia (7) Suomen kuntaliitto (7) Suomen semiotiikan seura (7) Tampereen yliopisto (7) Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos (7) Teknillinen korkeakoulu. Laskennallisen tekniikan laboratorio (7) Teknillinen korkeakoulu. Paperitekniikan laboratorio (7) Teknillinen korkeakoulu. Tietojenkäsittelyopin laboratorio (7) Teknillinen korkeakoulu. Työpsykologian ja johtamisen laboratorio (7) Unigrafia (yhtiö) (7) Aalto-yliopisto. Kauppakorkeakoulu. Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos (6) Aalto-yliopisto. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Muotoilun laitos (6) Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu. Sähkötekniikan laitos (6) Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta (6) Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta (2017-) (6) Helsingin yliopisto. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos (6) Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos (6) Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos (6) IPR University Center (6) Ilmatieteen laitos (6) Kehitysvammaliitto (6) Oulun yliopisto (6) Rein, Gabriel (6) Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta (6) Teknillinen korkeakoulu. Energiateknologiat (6) Teknillinen korkeakoulu. Kemian osasto (6) Teknillinen korkeakoulu. Lääketieteellisen tekniikan laboratorio (6) Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta (6) Åbo Akademi. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (6) Aalto-yliopisto. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Taiteen laitos (5) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Tietotekniikan laitos (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Arkkitehtuurin laitos (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Muotoilun laitos (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Taiteen laitos (5) Diakonia-ammattikorkeakoulu (5)