Haku

Selaa luetteloa

Tuominen, Kari (142) Tillman, Maarit (91) Juuti, Pauli (84) Benchmarking (yhtiö) (58) Tampere University Press (37) Drucker, Peter F. (31) Tietosanoma (yhtiö) (31) Kotler, Philip (30) Johtamistaidon opisto (29) Malmberg, Lasse (29) Ruohotie, Pekka (29) Suomen kuntaliitto (29) Karlöf, Bengt (26) Peltonen, Matti (26) Valtionhallinnon kehittämiskeskus (26) Virtanen, Petri (26) Järvinen, Pekka (25) Laukkanen, Mauri (25) Robbins, Stephen P. (25) Aaltonen, Tapio (24) Kauhanen, Juhani (24) Sydänmaanlakka, Pentti (24) Metalliteollisuuden keskusliitto (23) Rissanen, Tapio (22) Lainema, Matti (20) Majoinen, Kaija (20) Teknologiateollisuus (yhdistys) (20) Viitala, Riitta (20) Hokkanen, Simo (19) Kauppinen, Tero J. (19) Moisio, Jussi (19) Turban, Efraim (19) Työterveyslaitos (19) Kaplan, Robert S. (18) Harisalo, Risto (17) Infor (yhtiö) (17) Santalainen, Timo (17) Stenvall, Jari (17) Valpola, Anneli (17) Kotter, John P. (16) Liljamo, Ritva (16) Pelin, Risto (16) Myllymäki, Reino (15) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (15) Storbacka, Kaj (15) Åhman, Helena (15) Grönroos, Christian (14) Mintzberg, Henry (14) Niiranen, Vuokko (14) Nissinen, Vesa (14) Otala, Leenamaija (14) Salminen, Jari (14) Tienari, Janne (14) Työturvallisuuskeskus (14) Aaker, David A. (13) Ahonen, Guy (13) Collins, Jim (13) Helin, Kari (13) Jabe, Marjatta (13) Laamanen, Kai (13) Lehtinen, Jarmo R. (13) Metalliteollisuuden kustannus (13) Miettinen, Asko (13) Vanhala, Sinikka (13) Alasoini, Tuomo (12) Cooper, Cary L. (12) Ghoshal, Sumantra (12) Hamel, Gary (12) Haveri, Arto (12) Hirvikorpi, Helinä (12) Kamensky, Mika (12) Laudon, Kenneth C. (12) Maunula, Reijo (12) Neilimo, Kari (12) Normann, Richard (12) Norton, David P. (12) Salmimies, Pekka (12) Suomen kaupunkiliitto (12) Suomi. Valtiovarainministeriö (12) Ulrich, Dave (12) Alvesson, Mats (11) Aula, Pekka (11) Bennis, Warren (11) Davenport, Thomas H. (11) Goldsmith, Marshall (11) Hallinnon kehittämiskeskus (11) Hitt, Michael A. (11) Honka, Juhani (11) Hämeen ammattikorkeakoulu (11) Karhu, Matti (11) Keskinen, Soili (11) Laatukeskus (11) Nissinen, Jouko H. (11) Näsi, Juha (11) Render, Barry (11) Salminen, Ari (11) Schein, Edgar H. (11) Ståhle, Pirjo (11) Työministeriö (11) Ansoff, H. Igor (10)