Haku

Selaa luetteloa

Tuominen, Kari (185) Benchmarking (yhtiö) (58) Opetushallitus (56) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (50) Suomen kuntaliitto (47) Tampere University Press (45) Korkeakoulujen arviointineuvosto (43) Sosiaali- ja terveysministeriö (41) Työterveyslaitos (41) Juuti, Pauli (37) Ruohotie, Pekka (31) Hämeen ammattikorkeakoulu (30) Malmberg, Lasse (30) Tillman, Maarit (29) Alasoini, Tuomo (28) Otala, Leenamaija (28) Teknologiateollisuus (yhdistys) (28) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (26) Työturvallisuuskeskus (26) Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (23) Opetusministeriö (22) Kunnallisalan kehittämissäätiö (21) Moisio, Jussi (20) Organisation for Economic Co-operation and Development (20) European Commission (19) Järvinen, Pekka (19) Metalliteollisuuden keskusliitto (19) Työministeriö (19) Valtionhallinnon kehittämiskeskus (19) Virtanen, Petri (19) Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö (17) Engeström, Yrjö (16) Sisäasiainministeriö (16) Stenvall, Jari (16) Pohjois-Pohjanmaan liitto (15) Suomi. Valtioneuvosto (15) Viitala, Riitta (15) Arnkil, Robert (14) Suomen kaupunkiliitto (14) Suomi. Opetusministeriö (14) Helakorpi, Seppo (13) Hämäläinen, Kauko (13) Karjalainen, Asko (13) Kasvio, Antti (13) Laamanen, Kai (13) Seppänen-Järvelä, Riitta (13) Suomi. Valtiovarainministeriö (13) Tietosanoma (yhtiö) (13) Vartiainen, Matti (13) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (12) Kananoja, Aulikki (12) Launis, Kirsti (12) Sahlberg, Pasi (12) Valtiovarainministeriö (12) Ahola, Tapani (11) Furman, Ben (11) Hargreaves, Andy (11) Heikkilä, Johanna (11) Hätönen, Heljä (11) Kunnallinen työmarkkinalaitos (11) Lecklin, Olli (11) Maa- ja metsätalousministeriö (11) Rissanen, Tapio (11) Sarala, Urpo (11) Sydänmaanlakka, Pentti (11) Teknologian kehittämiskeskus (11) Teknologiateollisuus (11) Volanen, Matti Vesa (11) Haveri, Arto (10) Heikkinen, Hannu L. T. (10) Jalava, Urpo (10) Keskinen, Soili (10) Laatukeskus (10) Lindström, Kari (10) Luukkainen, Olli (10) Manka, Marja-Liisa (10) OECD (10) Parantainen, Jari (10) Parrila, Sanna (10) Poikela, Esa (10) Sinivuori, Eila (10) Sotarauta, Markku (10) Syrjälä, Leena (10) Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus (10) Teknillinen korkeakoulu. Työpsykologian ja johtamisen laboratorio (10) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (10) Valpola, Anneli (10) Aho, Seppo (9) Hallinnon kehittämiskeskus (9) Harisalo, Risto (9) Helin, Kari (9) Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus (9) Honka, Juhani (9) Hujala, Eeva (9) Kesti, Marko (9) Kuusela, Pekka (9) Laukkanen, Reijo (9) Leppänen, Anneli (9) Nakari, Risto (9) Niemi, Hannele (9)