Haku

Selaa luetteloa

Opetushallitus (212) European Centre for the Development of Vocational Training (103) Organisation for Economic Co-operation and Development (67) Opetusministeriö (59) Rinne, Risto (53) Tilastokeskus (52) Korkeakoulujen arviointineuvosto (51) Suomi. Opetusministeriö (46) Palukka, Petra (42) European Commission (38) Tampere University Press (37) Syvänperä, Tuula (34) OECD (33) Antikainen, Ari (29) Ruohotie, Pekka (29) Ammattikasvatushallitus (28) Hämeen ammattikorkeakoulu (28) CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training (26) Unesco (26) Centre for Educational Research and Innovation (25) Toukoluoto, Nina (25) Verkkoniemi, Annikki (25) Maaniemi, Riitta (23) Lustig, Elina (22) Suomen kuntaliitto (22) Silvennoinen, Heikki (21) Kivinen, Osmo (19) Raivola, Reijo (19) Sosiaali- ja terveysministeriö (19) European Commission. Directorate-General for Education and Culture (18) Helakorpi, Seppo (18) Kivirauma, Joel (18) Lahtinen, Matti (18) Välijärvi, Jouni (18) Hallgren, Anders (17) Kansanvalistusseura (17) Nummenmaa, Anna Raija (17) Suomen kasvatustieteellinen seura (17) Kaimio, Tuire (16) Lehtinen, Erno (16) Lehtisalo, Liekki (16) Peltonen, Matti (16) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (16) Utbildningsstyrelsen (16) Vaherva, Tapio (16) Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (15) Gothóni, Raili (15) Kouluhallitus (15) Laukkanen, Reijo (15) Mäki-Kihniä, Nina (15) Niemi, Hannele (15) Räisänen, Anu (15) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (15) Suomi. Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (15) Jakku-Sihvonen, Ritva (14) Karjalainen, Asko (14) Koski, Leena (14) Mannerheimin lastensuojeluliitto (14) Mäkelä, Mikko (14) Työministeriö (14) Uusikylä, Kari (14) Commission of the European Communities (13) Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus (13) Jahnukainen, Markku (13) Korhonen, Vesa (13) Lankinen, Timo (13) Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (13) Pohjoismaiden ministerineuvosto (13) Sahlberg, Pasi (13) Tietosanoma (yhtiö) (13) Volanen, Matti Vesa (13) Ahola, Sakari (12) Ahonen, Sirkka (12) Airosmaa, Tania (12) Aittola, Tapio (12) Henry, Guillaume (12) Hämäläinen, Kauko (12) Itälä, Jaakko (12) Komulainen, Noora (12) Koulutuksen tutkimuslaitos (12) Lampinen, Osmo (12) Linnakylä, Pirjo (12) Rönty, Vesa (12) Simola, Hannu (12) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (12) Takala, Tuomas (12) Toiskallio, Jarmo (12) Työterveyslaitos (12) Valkonen, Sakari (12) Atjonen, Päivi (11) Frisk, Tarja (11) Gordon, Tuula (11) Honka, Juhani (11) Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos (11) Kauppi, Antti (11) Lahelma, Elina (11) Millan, Cesar (11) Mujunen, Salme (11) Mähönen, Katriina (11) Poikela, Esa (11)