Haku

Selaa luetteloa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (64) Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus (31) Unesco (29) Taiteen keskustoimikunta (26) Lehtonen, Mikko (23) Opetusministeriö (21) Tikkanen, Matti (19) Pentikäinen, Juha (18) Tilastokeskus (18) Pietiläinen, Kimmo (17) Tampere University Press (17) Vesterinen, Ilmari (17) Kirkinen, Heikki (16) Kolbe, Laura (16) Suomi. Opetusministeriö (16) Klinge, Matti (15) Opetushallitus (15) Sihvo, Hannes (15) Suomen Unesco-toimikunta (15) Iso-Markku, Jaana (14) Knuuttila, Seppo (14) Elo, Pekka (13) Lönnqvist, Bo (13) Niiniluoto, Ilkka (13) Sarmela, Matti (13) Tiitta, Allan (13) Bourdieu, Pierre (12) Lehtola, Veli-Pekka (12) Museovirasto (12) Alasuutari, Pertti (11) Elovainio, Päivi (11) Eskola, Katarina (11) Linkola, Martti (11) Mitchell, Ritva (11) Numminen, Jaakko (11) Setälä, Päivi (11) Seurujärvi-Kari, Irja (11) Suojanen, Päivikki (11) Suomen rauhanpuolustajat (11) Alho, Olli (10) Elinkeinoelämän valtuuskunta (10) Helsingin kaupunki. Tietokeskus (10) Huotari, Tauno-Olavi (10) Kainulainen, Kimmo (10) Kamppinen, Matti (10) Kangas, Anita (10) Suomen Akatemia (10) Suomen kuntaliitto (10) Varpio, Yrjö (10) Virtanen, Keijo (10) Blomstedt, Yrjö (9) Burenhult, Göran (9) Cantell, Timo (9) Council of Europe (9) Hall, Stuart (9) Helsingin yliopisto (9) Inkinen, Sam (9) Laaksonen, Pekka (9) Lantz, Mikko (9) Laurén, Anna-Lena (9) Oesch, Pekka (9) Seppälä, Pertti (9) Toivanen, Erkki (9) Tuomikoski, Paula (9) Usunier, Jean-Claude (9) Virtaranta, Pertti (9) Väisänen, Liisa (9) Euroopan neuvosto. Kulttuuriyhteistyön neuvosto (8) Fält, Olavi K. (8) Gronow, Pekka (8) Grossberg, Lawrence (8) Heiskanen, Ilkka (8) Holthoer, Rostislav (8) Hämeen-Anttila, Virpi (8) Hämeenniemi, Eero (8) Immonen, Kari (8) Koivunen, Hannele (8) Lash, Scott (8) Leikola, Anto (8) Lewis, Richard D. (8) Löytty, Olli (8) Salmi, Hannu (8) Solomon, Michael R. (8) Sulkunen, Pekka (8) Tarasti, Eero (8) Adorno, Theodor W. (7) Baudrillard, Jean (7) Bauman, Zygmunt (7) Berger, Arthur Asa (7) Birket-Smith, Kaj (7) Diamond, Jared (7) Euroopan neuvosto (7) Featherstone, Mike (7) Giddens, Anthony (7) Haapaniemi, Leena (7) Haila, Yrjö (7) Hallenberg, Helena (7) Hofstede, Geert (7) Hoikkala, Tommi (7) Humphreys, Pat (7)