Haku

Selaa luetteloa

Tuominen, Kari (85) Benchmarking (yhtiö) (54) Tillman, Maarit (51) Juuti, Pauli (41) Tampere University Press (32) Tietosanoma (yhtiö) (31) Kotler, Philip (27) Ruohotie, Pekka (24) Drucker, Peter F. (23) Robbins, Stephen P. (21) Suomen kuntaliitto (20) Metalliteollisuuden keskusliitto (19) Valtionhallinnon kehittämiskeskus (18) Infor (yhtiö) (17) Peltonen, Matti (17) Turban, Efraim (17) Työterveyslaitos (17) Johtamistaidon opisto (16) Moisio, Jussi (16) Karlöf, Bengt (14) Malmberg, Lasse (14) Teknologiateollisuus (yhdistys) (14) Harisalo, Risto (12) Kauhanen, Juhani (12) Kauppinen, Tero J. (12) Lainema, Matti (12) Suomen kaupunkiliitto (12) Hamel, Gary (11) Hämeen ammattikorkeakoulu (11) Järvinen, Pekka (11) Laukkanen, Mauri (11) Mintzberg, Henry (11) Storbacka, Kaj (11) Sydänmaanlakka, Pentti (11) Teknologiateollisuus (11) Aaker, David A. (10) Honka, Juhani (10) Kaplan, Robert S. (10) Laamanen, Kai (10) Laatukeskus (10) Nissinen, Vesa (10) Santalainen, Timo (10) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (10) Davenport, Thomas H. (9) Horngren, Charles T. (9) Jobber, David (9) Liljamo, Ritva (9) Miettinen, Asko (9) Pelin, Risto (9) Työministeriö (9) Työturvallisuuskeskus (9) Valpola, Anneli (9) Viitala, Riitta (9) Ahonen, Guy (8) Alasoini, Tuomo (8) Ghoshal, Sumantra (8) Goldsmith, Marshall (8) Grönroos, Christian (8) Helin, Kari (8) Hokkanen, Simo (8) Keller, Kevin Lane (8) Laudon, Kenneth C. (8) Maunula, Reijo (8) Mermerus (yhtiö) (8) Niiranen, Vuokko (8) Nissinen, Jouko H. (8) Normann, Richard (8) Näsi, Juha (8) Opetushallitus (8) Porenne, Pertti (8) Rajala, Pirkko (8) Schein, Edgar H. (8) Ståhle, Pirjo (8) Suomen standardisoimisliitto (8) Suomi. Valtiovarainministeriö (8) Ulrich, Dave (8) Uusi-Rauva, Erkki (8) Valtiovarainministeriö (8) Vanhala, Sinikka (8) Vartiainen, Matti (8) Alvesson, Mats (7) Bartlett, Christopher A. (7) Christensen, Clayton M. (7) Crainer, Stuart (7) Czinkota, Michael R. (7) Drury, Colin (7) Facinet (yhtiö) (7) Hampden-Turner, Charles (7) Jones, Gareth R. (7) Karhu, Matti (7) Kotter, John P. (7) Laitinen, Erkki K. (7) Laudon, Jane P. (7) Majoinen, Kaija (7) Neilimo, Kari (7) Otala, Leenamaija (7) Peters, Thomas J. (7) Rissanen, Tapio (7) Salminen, Jari (7) Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus (7)