Haku

Selaa luetteloa

Kotler, Philip (93) Lahtinen, Jukka (48) Isoviita, Antti (46) Rope, Timo (46) Mainostajien liitto (40) Tillman, Maarit (32) Grönroos, Christian (28) Armstrong, Gary (27) Czinkota, Michael R. (22) McDonald, Malcolm (21) Vahvaselkä, Irma (21) Avaintulos (yhtiö) (20) Aaker, David A. (19) Jobber, David (19) Ronkainen, Ilkka A. (19) Parantainen, Jari (18) Storbacka, Kaj (18) Bergström, Seija (16) Kylänpää, Esa (16) Leppänen, Arja (16) Rissanen, Tapio (16) Solomon, Michael R. (16) Hytönen, Kari (15) Tietosanoma (yhtiö) (15) Gummesson, Evert (14) Infor (yhtiö) (14) Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus (14) Korkeamäki, Anne (14) Blythe, Jim (13) Ihamäki, Markus (13) Iltanen, Kaarina (13) Keller, Kevin Lane (13) Malhotra, Naresh K. (13) Mannermaa, Kari (13) Chaffey, Dave (12) Commission of the European Communities (12) Matkailun edistämiskeskus (12) Moore, Geoffrey A. (12) Moutinho, Luiz (12) Pyydönniemi, Raimo (12) Brown, Stephen (11) Häkkänen, Petteri (11) Johnsson, Raoul (11) Koivumäki, Elina (11) Lehtinen, Jarmo R. (11) Metalliteollisuuden keskusliitto (11) Opetushallitus (11) Peter, J. Paul (11) Rainisto, Seppo (11) Sipilä, Jorma (11) Suvanto, Pirkko (11) Tikkanen, Henrikki (11) Kananen, Jorma (10) Laudon, Kenneth C. (10) Peppers, Don (10) Rogers, Martha (10) Steinbock, Dan (10) Swarbrooke, John (10) Traver, Carol Guercio (10) Vallo, Helena (10) Anttila, Mai (9) Day, George S. (9) Ghauri, Pervez N. (9) Haverila, Matti (9) Häyrinen, Eija (9) Iacobucci, Dawn (9) Keegan, Warren J. (9) Kortesuo, Katleena (9) Payne, Adrian (9) Pöllänen, Jouni (9) Sinivuori, Eila (9) Vakkuri, Kai (9) Vuokko, Pirjo (9) Albaum, Gerald (8) Anderson, Chris (8) Baker, Michael J. (8) Blackwell, Roger D. (8) Cooper, Chris (8) Hollensen, Svend (8) Kera (8) Kinkki, Seppo (8) Klein, Naomi (8) Lampikoski, Kari (8) Lowe, Robin (8) Pakkanen, Riitta (8) Pellikka, Tuula (8) Rubanovitsch, Mika D. (8) Teknologiateollisuus (yhdistys) (8) Terpstra, Vern (8) Tuominen, Kari (8) Uusitalo, Liisa (8) Zeithaml, Valarie A. (8) Åberg, Leif (8) Alaja, Erkki (7) Apunen, Antti (7) Cateora, Philip R. (7) Chaston, Ian (7) Chisnall, Peter M. (7) Christopher, Martin (7) Doole, Isobel (7)