Haku

Selaa luetteloa

Opetushallitus (131) Kouluhallitus (90) Sarmavuori, Katri (36) Korkeakoulujen arviointineuvosto (34) Tampere University Press (31) Elo, Pekka (29) Opetusministeriö (27) Hämeen ammattikorkeakoulu (26) Suomi. Opetusministeriö (25) Uusikylä, Kari (25) Ikonen, Oiva (23) Meisalo, Veijo (23) Pehkonen, Erkki (21) Kohonen, Viljo (20) Lehtinen, Erno (20) Niemi, Hannele (20) Ahonen, Sirkka (19) Kansanen, Pertti (19) Sahlberg, Pasi (19) Takala, Sauli (19) Poikela, Esa (18) Tella, Seppo (18) Äidinkielen opettajain liitto (18) Ahtee, Maija (17) Atjonen, Päivi (17) Karjalainen, Asko (17) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (17) Tirri, Kirsi (17) Kaikkonen, Pauli (16) Kallioniemi, Arto (16) Korpinen, Eira (16) Sajavaara, Kari (16) Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (16) Koulutuksen tutkimuslaitos (15) Leino, Jarkko (15) Marsh, David (15) Organisation for Economic Co-operation and Development (15) Rikkinen, Hannele (15) Ruohotie, Pekka (15) Kari, Jouko (14) Nissilä, Leena (14) Nummenmaa, Anna Raija (14) Ojanen, Sinikka (14) Takala, Marjatta (14) Tutkiva opettaja (yhdistys) (14) Yrjönsuuri, Raija (14) Ammattikasvatushallitus (13) Engeström, Yrjö (13) European Commission (13) Huttunen, Rauno (13) Jakku-Sihvonen, Ritva (13) Kansanvalistusseura (13) Laurén, Christer (13) Salo, Aukusti (13) Huttunen, Irma (12) Jaakkola, Timo (12) Julkunen, Marja-Liisa (12) Jääskeläinen, Leena (12) Kaikkonen, Markku (12) Kananoja, Tapani (12) Lavonen, Jari (12) Linnakylä, Pirjo (12) Lonka, Kirsti (12) Saloviita, Timo (12) Syrjälä, Leena (12) Välijärvi, Jouni (12) Yrjönsuuri, Yrjö (12) Äidinkielen opetustieteen seura (12) Åhlberg, Mauri K. (12) Aho, Leena (11) Cantell, Hannele (11) Hakkarainen, Pentti (11) Kehitysvammaliitto (11) Nevgi, Anne (11) Peltonen, Matti (11) Suomen kasvatustieteellinen seura (11) Suomen kuntaliitto (11) Sääkslahti, Arja (11) Tamminen, Kalevi (11) Ahvenainen, Ossi (10) Centre for Educational Research and Innovation (10) Commission of the European Communities. Task Force for Human Resources, Education, Training and Youth (10) Hakkarainen, Kai (10) Hargreaves, Andy (10) Heikkinen, Hannu L. T. (10) Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos (10) Juuso, Hannu (10) Keskinen, Ilkka (10) Kotila, Hannu (10) Kuhmonen, Pirkko Liisi (10) Kupari, Pekka (10) Lipponen, Lasse (10) Niilo Mäki -instituutti (10) Nunan, David (10) OECD (10) Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (10) Palmberg, Irmeli (10) Poikela, Sari (10) Rantala, Jukka (10) Tietosanoma (yhtiö) (10)