Haku

Selaa luetteloa

Opetushallitus (73) Tampere University Press (42) Ruohotie, Pekka (36) European Centre for the Development of Vocational Training (30) Hämeen ammattikorkeakoulu (30) Organisation for Economic Co-operation and Development (29) Engeström, Yrjö (27) Lehtinen, Erno (27) Otala, Leenamaija (26) Kansanvalistusseura (24) Poikela, Esa (24) Ahonen, Timo (23) Hujala, Eeva (21) Lonka, Kirsti (21) Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (19) Antikainen, Ari (18) Kohonen, Viljo (18) Niilo Mäki -instituutti (18) Rinne, Risto (18) Tuominen, Kari (18) Tynjälä, Päivi (18) Hakkarainen, Kai (17) Ikonen, Oiva (17) Linnakylä, Pirjo (17) Aro, Tuija (15) Helakorpi, Seppo (15) Hätönen, Heljä (15) Lipponen, Lasse (15) Atjonen, Päivi (14) Kankaanranta, Marja (14) Karjalainen, Asko (14) Karlsson, Liisa (14) Suomen kasvatustieteellinen seura (14) Takala, Sauli (14) Viitala, Riitta (14) Yrjönsuuri, Raija (14) Hakkarainen, Pentti (13) Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus (13) Lyytinen, Heikki (13) Nummenmaa, Anna Raija (13) Peltonen, Matti (13) Sahlberg, Pasi (13) Suoranta, Juha (13) Uusikylä, Kari (13) Vauras, Marja (13) Honka, Juhani (12) Jarvis, Peter (12) Karila, Kirsti (12) Kehitysvammaliitto (12) Kumpulainen, Kristiina (12) Räsänen, Juhani (12) Toiskallio, Jarmo (12) Tutkiva opettaja (yhdistys) (12) Aarnio, Helena (11) Ahvenainen, Ossi (11) Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos (11) Kaikkonen, Pauli (11) Kalli, Pekka (11) Korpinen, Eira (11) Kotila, Hannu (11) Kupias, Päivi (11) Marsh, David (11) Poikela, Sari (11) Puolimatka, Tapio (11) Riihelä, Monika (11) Sallila, Pekka (11) Sarmavuori, Katri (11) Säljö, Roger (11) Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus (11) Varila, Juha (11) Yrjönsuuri, Yrjö (11) Boud, David (10) Dufva, Hannele (10) Hautamäki, Jarkko (10) Kalaja, Paula (10) Karvonen, Pirkko (10) Kauppila, Reijo A. (10) Keskinen, Soili (10) Koppinen, Marja-Leena (10) Koski, Leena (10) Kouluhallitus (10) Koulutuksen tutkimuslaitos (10) Leppilampi, Asko (10) Manninen, Jyri (10) Nurmi, Kari E. (10) Pantzar, Eero (10) Turja, Leena (10) Välijärvi, Jouni (10) Åhlberg, Mauri K. (10) Aho, Leena (9) Aittola, Tapio (9) Alasoini, Tuomo (9) Ammattikasvatuksen tutkimuskeskus (9) Aulanko, Mari (9) Benchmarking (yhtiö) (9) Eteläpelto, Anneli (9) Heikkinen, Hannu L. T. (9) Heinonen, Veikko (9) Helsingin seudun erilaiset oppijat (9) Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos (9)