Haku

Selaa luetteloa

Onnettomuustutkintakeskus (98) Suomen Akatemia (97) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (71) Tampere University Press (34) Tilastokeskus (29) Menna, Outi (27) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (27) European Commission (25) Teknologian kehittämiskeskus (24) Nesbø, Jo (23) Jääskeläinen, Jukka (22) Alasuutari, Pertti (21) Koivunen, Anu (20) Mankell, Henning (20) Metsämuuronen, Jari (20) Organisation for Economic Co-operation and Development (20) Suomi. Opetusministeriö (20) Jänisniemi, Laura (19) Pohjoismaiden ministerineuvosto (19) Rekiaro, Ilkka (19) Kivelä, Päivi (18) Luoma, Marja (18) Haarala, Tarmo (17) Helsingin yliopisto (17) Eskola, Jari (16) European Commission. Directorate-General for Research (16) Opetusministeriö (16) Roos, J. P. (16) Tommila, Päiviö (16) Valtion lääketieteellinen toimikunta (16) Hirsjärvi, Sirkka (15) Nieminen, Hannu (15) OECD Nuclear Energy Agency (15) Sansom, C. J. (15) Työterveyslaitos (15) Uusikylä, Kari (15) Edwardson, Åke (14) Eskola, Antti (14) Isomäki, Risto (14) Piekkari, Eija (14) Pietiläinen, Kimmo (14) Sjöblom, Sirkka-Liisa (14) Sosiaali- ja terveysministeriö (14) Suomen ympäristökeskus (14) Vargas, Fred (14) Aho, Seppo (13) Haavio-Mannila, Elina (13) Kansanen, Pertti (13) Niiniluoto, Ilkka (13) Nuorisotutkimusseura (13) Roberts, Nora (13) Rönnbacka, Christian (13) Sandberg, Timo (13) Suoranta, Juha (13) Syrjälä, Leena (13) Taideteollinen korkeakoulu (13) Tieteellisten seurain valtuuskunta (13) Tiitta, Allan (13) Vehviläinen-Julkunen, Katri (13) Virtaranta, Pertti (13) Ylijoki, Oili-Helena (13) Aaltonen, Einari (12) Knuuttila, Seppo (12) Kuusi, Matti (12) Lincoln, Yvonna S. (12) Maatalouden tutkimuskeskus (12) Peltonen, Matti (12) Pösö, Tarja (12) Sipilä, Jarkko (12) Vetenskapsrådet (12) Vihma, Susann (12) Ympäristöministeriö (12) Anttila, Pirkko (11) Eriksson, Katie (11) Hakala, Juha T. (11) Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus (11) International Methelp (yhtiö) (11) Kankaanpää, Jaakko (11) Koski, Kari (11) Leveelahti, Satu (11) Pantti, Mervi (11) Pohjola, Anneli (11) Rinne, Risto (11) World Health Organization (11) Aaltola, Juhani (10) Adler, Elizabeth (10) Alapuro, Risto (10) Dicker, Joël (10) Fingerroos, Outi (10) Gerritsen, Tess (10) Hammersley, Martyn (10) Heikkinen, Hannu L. T. (10) Helsingin kauppakorkeakoulu (10) Jauhiainen, Tapani (10) Kaivola-Bregenhøj, Annikki (10) Krohn, Kaarle (10) Kuusela, Pekka (10) Latomaa, Timo (10) Leino-Kilpi, Helena (10) Lönnqvist, Bo (10)