Haku

Selaa luetteloa

European Commission (46) James, E. L. (26) Suomen ympäristökeskus (19) Tampere University Press (18) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (17) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (15) Työterveyslaitos (15) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (14) Elinkeinoelämän valtuuskunta (13) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (13) Suomi. Ympäristöministeriö (12) Ulkoasiainministeriö. Eurooppa-tiedotus (12) Heikkilä, Riie (11) Marttunen, Mika (11) Työministeriö (11) Kunnallisalan kehittämissäätiö (10) Patomäki, Heikki (10) Rekiaro, Ilkka (10) Ström, Maija-Liisa (10) Suomi. Ulkoasiainministeriö. Eurooppatiedotus (10) Widgrén, Mika (10) Alho, Kari E. O. (9) European Centre for the Development of Vocational Training (9) Saari, Juho (9) Sosiaali- ja terveysministeriö (9) Graham, Winston (8) Kaitila, Ville (8) Koistinen, Jarmo (8) Kristeri, Irene (8) Päkkilä, Markku (8) Raunio, Tapio (8) Rauvala, Tapio (8) Sallamo-Lavi, Anuirmeli (8) Suomen Akatemia (8) Suomen kuntaliitto (8) Ylä-Anttila, Pekka (8) Alho, Kari (7) European Environment Agency (7) Flink, Pinja (7) Hallinnon kehittämiskeskus (7) Isomäki, Risto (7) Kauppinen, Tapani (7) Kemppinen, Reijo (7) Kujala, Erkki (7) Rinne, Juhani (7) Saltikoff, Elena (7) Steel, Danielle (7) Suomen rauhanpuolustajat (7) Tani, Anni (7) Tillman, Maarit (7) Ympäristöministeriö (7) Aaltonen, Einari (6) Asplund, Rita (6) Chomsky, Noam (6) Ellilä, Kirsti (6) European Commission. Directorate-General 16. Regional Policy and Cohesion (6) Heikkilä, Matti (6) Hunter, Erin (6) Huttunen, Matti (6) Klein, Naomi (6) Lustig, Elina (6) Okko, Paavo (6) Reynolds, Alastair (6) Rossi, Johanna (6) Sallamo, Lauri (6) Salminen, Raimo (6) Schroderus, Arto (6) Sinkkonen, Jari (6) Starke, Linda (6) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (6) Säteilyturvakeskus (6) Tervaharju, Hannu (6) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (6) Tihveräinen, Heidi (6) Tolonen, Matti (6) Worldwatch Institute (6) Ympäristöministeriö. Alueidenkäytön osasto (6) Alasuutari, Pertti (5) Carlsson, Ulla (5) Coelho, Paulo (5) Ekholm, Peter (5) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA (5) Feilitzen, Cecilia von (5) Griffiths, Elly (5) Harari, Yuval Noah (5) Hauru, Hanna (5) Helander, Mika (5) Helenius-Seppälä, Matti (5) Helsingin yliopisto. Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (5) Hildén, Mikael (5) Honkasalo, Laura (5) Itäpuisto, Maritta (5) Jantunen, Juha (5) Kangas, Olli (5) Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (5) Kiianmaa, Kalervo (5) Kivelä, Sirkka-Liisa (5) Kivinen, Olli (5) Koivukari, Tapio (5) Korhonen, Keijo (5)