Haku

Selaa luetteloa

Wiio, Osmo A. (45) Juholin, Elisa (31) Infor (yhtiö) (27) Tampere University Press (27) Nordenstreng, Kaarle (26) Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka (24) Lehtonen, Jaakko (24) Kortesuo, Katleena (22) Åberg, Leif (21) Opetushallitus (20) Puro, Jukka-Pekka (19) Tietosanoma (yhtiö) (18) Kotler, Philip (17) Nieminen, Hannu (17) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (17) Karhu, Matti (16) Kylänpää, Esa (16) Robbins, Stephen P. (16) Gudykunst, William B. (15) Kivikuru, Ullamaija (15) Mainostajien liitto (15) Aula, Pekka (14) Inkinen, Sam (14) Tilastokeskus (14) Heikkinen, Vesa (12) Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus (12) Kauppinen, Anneli (12) Armstrong, Gary (11) Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus (11) Ikävalko, Elisa (11) Kehitysvammaliitto (11) Kuronen, Marja-Liisa (11) Launonen, Kaisa (11) Lewis, Richard D. (11) Viherä, Marja-Liisa (11) Vuortama, Timo (11) Alasilta, Anja (10) Hakala, Salli (10) Hemánus, Pertti (10) Isoviita, Antti (10) Liikenneministeriö (10) Malmelin, Nando (10) Rosenström, Anja (10) Tillman, Maarit (10) Carlsson, Ulla (9) Isotalus, Pekka (9) Kunelius, Risto (9) Kuutti, Heikki (9) Lahtinen, Jukka (9) Porter, Richard E. (9) Raittila, Pentti (9) Samovar, Larry A. (9) Tannen, Deborah (9) Tarkoma, Elise (9) Bonke, Sini (8) Burton, Graeme (8) Davidsson, Aira (8) Dimbleby, Richard (8) Enäkoski, Ritva (8) Fairclough, Norman (8) Fiske, John (8) Hargie, Owen (8) Herkman, Juha (8) Ketola, Kimmo (8) Kirkon tutkimuskeskus (8) Lahtinen, Riitta (8) Melgin, Elina (8) Nieminen, Marjut (8) Nummi, Jyrki (8) Nuolijärvi, Pirkko (8) Parjo, Lea (8) Pesonen, Pirkko (8) Piirainen, Eeva (8) Pohjoismainen tiedotustutkimuksen palvelukeskus (8) Rissanen, Tapio (8) Roberts, Monty (8) Rope, Timo (8) Rødbroe, Inger (8) Steinbock, Dan (8) Tiittula, Liisa (8) Ting-Toomey, Stella (8) Työväen sivistysliitto (8) Väliverronen, Esa (8) Ammattikasvatushallitus (7) Frey, Lawrence R. (7) Hietala, Veijo (7) Hofstede, Geert (7) Holopainen, Tuulikki (7) Hujanen, Taisto (7) Janssen, Marleen (7) Judge, Timothy A. (7) Juuti, Pauli (7) Kalliola, Iiris (7) Keränen, Vesa (7) Kytömäki, Juha (7) Lamberg, Niko (7) Matikainen, Janne (7) Mattelart, Armand (7) Ollikainen, Marja (7) Pantti, Mervi (7)